loading...

شهر دانلود

دانلود فایلهای آماده در تمامی زمینه ها از جمله پروژه های دانشجویی، نمونه سوالات آزمونهای استخدامی، فایلهای آموزشی، کتابهای صوتی، فیلم و....

بازدید : 223
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 20:57

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه محد خراسانی گرگان

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه محد خراسانی گرگان در 324 صفحه (قابل کپی به word)

خانه خراسانی در دوره قاجاریه ساخته شده و تاریخ ساخت این بنا براساس سنگ نبشته‌ی سطوح زیرین شیرسرهای آن به 1295 می‌رسد که با سلطنت ناصرالدین شاه هم زمان است. این بنا در سال 1377 به شماره2273 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در آذر 1378 حریم آن مشخص شد. صاحب اصلی خانه شخصی به همین نام یعنی حاج محمد خراسانی بوده است.
طبق روایاتی خراسانی‌ها از مهاجمان ترکیه بوده که یکی از آنها بنام محمدعلی خراسانی از ترکیه به مشهد رجوع کرده و سپس به استرآباد مهاجرت مینماید. وی تاجری بزرگ و مشهور و دارای موقوفات بسیاری بوده است. این خانه طبق اسناد آن، وقف ذکور یا فرزندان پسر خانواده بوده است؛ بدین معنی که بعد از مالک تنها به پسران وی تعلق میگرفته و پس از پسران وی به نوه‌های پسری می‌رسیده است.

خانه مذکور در دو برهه زمانی ساخته و به شکل امروزین خود درآمده است. ساختمان شمالی این خانه به لحاظ فرم معماری، قرارگیری ساختارها نسبت به زمین، قرارگیری سردرب اصلی و وضعیت حیاط‌ها– احتمالاً - قدیمی‌تر و متقدم تر از ساختمان جنوبی می‌باشد.
- فرم معماری هر دو ساختمان و چینش فضایی آنها منطبق بر اصول معماری قاجار بوده اما در جبهه شمالی این فرم معماری با توجه به ابعاد فضاها، ترکیب فضاها، رفها و دربها، نحوه دسترسیها و سایر موارد اینچنینی به قاجار میانه شباهت داشته که هنوز به معیارهای معماری سنتی پیش از دوره قاجار قرابت و پیوند بیشتری دارد. اما ساختمان جنوبی به قاجار متأخر شباهت یافته و با آنکه هنوز اصول کلی و ثابت معماری قاجار را به تمامی‌داراست اما ردپای کمی‌از نگاه فرنگی و کارت پستالی و جسارت در ایده و کانسپت معماری اواخر قاجار در فُرم و روح فضایی آن قابل درک و لمس می‌باشد.

فصل اول
مطالعه پیش نیازها
و گردآوری مدارک پایه

- مطالعه پیش نیازها و گردآوری مدارک پایه
1 - 1 - گردآوری عکس‌های هوایی ، نقشه منطقه و محدوده‌های مطالعاتی، نقشه‌های توپوگرافی، زمین شناسی، پهنه بندی زلزله و غیره

- 2 - بررسی جایگاه صنعت جهانگردی در بنا و محدوده آن

2 - 1 - گردشگری فرهنگی در ارتباط با خانه حاج محمد خراسانی:

- 2 - 1 - گردشگری مذهبی در ارتباط با خانه حاج محمد خراسانی:

- 2 - 3 - گردشگری تجاری آئینی در ارتباط با خانه حاج محمد خراسانی:

1 - 2 - 4 - گردشگری رویداد در ارتباط با خانه حاج محمد خراسانی:

1 - 2 - 5 - گردشگری شهری در ارتباط با خانه حاج محمد خراسانی:

1 - 3 - بررسی طرح‌های بالادست و برنامههای مدیریت شهری در توسعه منطقه مطالعاتی

فصل دوم
مطالعات شناخت بنا

2 - تخانش تاعلاطم
2 - 1 - شناخت کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و غیره منطقه قرارگیری اثر
2 - 1 - 1 - بافت تاریخی گرگان

2 - 1 - 2 - محله تاریخی سرچشمه

2 - 1 - 3 - موقعیت محله سرچشمه:

2- 1 - 4 - : پیشینه تار یخی محله سرچشمه:

2- 1 - 5 - وجه تسمیه محله سرچشمه

2- 1 - 6 - ساختار محله سرچشمه

2- 1 - 7 - ساختار مرکز محله سرچشمه:

2 - 1 - 8 - معابر در محله سرچشمه:

9-1-2 تکایا در محله سرچشمه:

2 - 1 - 10 - ارزش‌های فرهنگی و مذهبی محله سرچشمه:

2- 1 - 11 - تکیه سرچشمه:

2 - 1 - 12 - امامزاده نور (ع)

2 - 2 - مطالعات سیر تحول تاریخی بنا (کالبدی، کاربری، مالکیت و غیره)
2 - 2 - 1 - تحولات کالبدی:

2 - 2 - 2 - تحولات کاربری:

2- 2 - 3 - مالکیت

2-2 - 3 - بررسی مداخلات صورت گرفته در بنا توسط مالک یا اداره کل میراث فرهنگی استان

2 - 4 - بررسی و مطالعات آب و فاضلاب و آبهای سطحی
2 - 4 - 1 - آب

2 - 4 - 2 - دفع فاضلاب

2- - 3 - نحوه جمع آوری آب‌های سطحی

-2- 5 - شناسایی تاسیسات الکتریکی، آبرسانی، فاضلاب و مخابرات به کار رفته در محدوده بنا

-2 - 6 - مطالعه و بررسی نحوه قرارگیری بنا در محیط پیرامونی و چگونگی استقرار و ارتباط با بناهای همجوار

2- 7 - ارزیابی و شناسایی و بررسی بافت کالبدی و توصیف شبکه معابر ودسترسی‌ها

2- 8 - بررسی آلاینده‌های محیطی و بصری در محدوده بنا و نحوه تأثیر‌‌ان‌در بنای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری
2 - 8 - 1 - آلاینده‌های محیطی و بصری

2- 8 - 2 - تأثیر آلاینده‌ها بر جاذبه‌های گردشگری مرتبط با خانه خراسانی

2- 9 - مطالعه و بررسی نمونه‌های مشابه و بررسیهای تطبیقی لازم از حیث تاریخی و سایر عملیات اجرایی موفق و ناموفق

خانه رضا قلی نژاد

خانه تقوی

خانه میرشهیدی

2- 10 -مطالعه امکان حادثه خیزی
2 - 10 - 1 - زلزله:

2 - 10 - 2 - سیل:

فصل سوم
مستندسازی

- مستندسازی
3 - 1 - مستندسازی و تهیه نقشه‌های معماری شامل نقشه برداری وضع موجود بنا (پلان، نماهای داخلی و بیرونی، مقاطع با مقیاس 100 / 1 و بزرگنمایی 10 / 1 برای تزئینات و دیتایل‌های جزئیات معماری بنا)

- 4 - شناخت مواد و مصالح

5-3- بررسی مداخلات

3 - 6 - انجام خاکبرداری و یا گمانه زنی به منظور پی گردی و شناخت لایه‌های زیرین

3 - 7 - انجام سونداژ در جداره جرزها به منظور دریافت لایه‌های تاریخی زیرین، شناخت معماری اصیل و مشخص شدن الحاقات

فصل چهارم
آسیب شناسی

آسیبشناسی
3 - 9 - آسیب‌های سازه‌‌‌ای و معماری بنا

3 - 10 - آسیب پی

3 - 11 - آسیب‌های مصالح

3 - 12 - آسیب سقف

3 - 13 - آسیب اندود

3 - 14 - آسیبعرصه و حریم

3 - 15 - آسیب زیرساختاری

- 2 - تحلیل آسیب‌ها، تهیه جدول آسیب شناسی و نتیجه گیری

فصل پنجم
تهیه مبانی نظری مرمت

- تهیه مبانی نظری مرمت
5 - 1 - بررسی اصول علمی‌مرمت و حفاظت و استحکام بخشی در برخورد با اثر در راستای قوانین و منشورهای بین المللی

فصل ششم
تهیه طرح مرمت

- تهیه طرح مرمت
6 - 1 - مرحله حفاظت و رفع خطر

- 2 - طرح رفع آسیب‌ها و طرح مرمت و حفاظت تزئینات مختلف بکاررفته در بنا مانند: تزئینات چوبی، نقاشی‌ها و غیره

- 3 - طرح مرمت و استحکامبخشی پی
6 - 4 - طرح مرمت سازهای
6 - 5 - ارائه پیشنهادات همراه با جزئیات در خصوص میزان رطوبت موجود در بنا و محوطه بنا (جلوگیری از نفوذ رطوبت در بنا)
6 - 6 - طرح مربوط به جمعآوری، هدایت و دفع آبهای سطحی

- 8 - طرح به منظور حذف گیاهان و نباتات از بنا

- 9 - طرح رفع آسیب‌های محوطه عرصه اثر

6 - 10 - اولویت بندی و زمان بندی کلیه طرح‌های مرمتی، حفاظتی و استجکام بخشی بنا

فصل هفتم
تهیه طرح احیاء

- تهیه طرح احیاء بنا


دریافت فایل


دانلود جزوه ی سازه های فولادی یک دکتر طاحونی رشته ی مهندسی عمرانpdf
بازدید : 267
چهارشنبه 15 بهمن 1398 زمان : 1:35

ایستگاه‌های آتش نشانی از جمله مراکز با اهمیت بالا در خدمات رسانی شهری می باشند که می‌بایست بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیتهای محیط شهری ازیک سو و با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از سوی دیگر، به محل حادثه برسند و اقدامات امداد را به انجام برسانند. بدین منظور میبایست هم در مکانیابی و هم دررعایت استانداردهای طراحی ایستگاه دقت لازم به عمل آمده تا ایستگاه ساخته شده بتواند بدون مانع خدمت رسانی لازم را انجام دهد.

محل استقرار ایستگاه های آتش نشانی یک عامل مهم در قابلیت و توانایی آن ایستگاه‌ها در مقابله با آتش سوزی و مدیریت بحران در شهرها است. تعیین اینکه ایستگاه‌های آتش نشانی در کدام قسمت شهراستقرار یابند ویا در یک منطقه چه تعداد ایستگاه احداث شود، شاید از مهم ترین تصمیماتی هستند که مسئولین همه ی ادارات آتش نشانی و ستاد مدیریت بحران با آن روبه رو هستند.

از فاکتورهای مهم دخیل درموقعیت یابی ایستگاه‌های آتش نشانی میزان سازگاری و مطلوبیت محل ایستگاه ها می‌باشد. سازگاری درواقع میزان مناسب یک محل رابرای یک هدف خاص نشان میدهد و از لحاظ برنامه ریزی شهری کاربری‌هایی که درحوزه نفوذ یکدیگر قرار می گیرند، باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگرمنطبق باشند و باعث مزاحمت و مانع انجام فعالیت های یکدیگر نگردند.

پاورپوینت مکان یابی ایستگاه آتش نشانی در 36 اسلاید برای شما گردآوری شده است که شامل تعریف مکان یابی- اهمیت مکان یابی ایستگاه آتش نشانی- تاریخچه ایستگاه‌های آتش نشانی جهان و ایران-انواع ایستگاه آتش نشانی-معیارهای موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی-ویژگی‌های لازم برای انتخای زمین استقرار ایستگاه آتش نشانی-بخش‌های مختلف ایستگاه آتش نشانی- ضوابط و مقررات طراحی ایستگاه آتش نشانی-نتایج

دانلود فایل

انتخاب...نقش ما انقلاب مهدوی
بازدید : 244
چهارشنبه 15 بهمن 1398 زمان : 1:35

باغ دولت آباد یزد از نمونه باغ‌های تاریخی در ایران می‌باشد که مربوط به دوره زندیه می‌باشد. این باغ به همراه 8 باغ دیگر در پرونده‌‌‌ای با عنوان باغ ایرانی در سال‌های اخیر در میراث جهانی یونسکوثبت شده اند. در این تحقیق جامع که در قالب پاور پوینت و در 110 اسلاید ودر سه فصل گردآوری شده است. در فصل اول به معرفی باغ ایرانی ، تاریخچه باغ ایرانی ،انواع باغ ایرانی و... در فصل دوم باغ دولت آباد یزد از جنبه‌های مختلف تاریخی، معماری، نظام آبیاری و نظام کاشت گیاهان و...بررسی شده استو در فصل سوم به آسیب شناسی و مرمت پرداخته شده است . آن چه که از بررسی اسناد مکتوب، وقف نامه و عکس‌های هوایی مشخص می‌شود، نشان می‌دهد که این باغ دچار تغییر بنیادین از گذشته تا به امروز در نظام گردش در فضا و بازدید شده است. همچنین نظام معماری، نظام گردش آب و گیاهان نیز دچار دگرگونی شده اند

برای دست یابی به تدوین اصول مداخله مبتنی بر مبانی نظری مرمت با توجه ویژه به منشورهای بین المللی در خصوص حفاظت و مرمت باغ‌های تاریخی مانند منشور فلورانس پرداخته شده است و اصول مداخله برای این باغ تدوین شده است.

در بخش آخر مروری بر عملیات مرمتی انجام شده توسط سازمان حفاظت آثار ملی و سازمان میراث فرهنگی طی سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف باغ انجام گرفته است. آسیب شناسی به صورت کلی و تحلیل از وضعیت حال حاضر بنا صورت پذیرفته است.

ارائه‌ی یک الگوی مفهومی‌مرمتی برای مداخله در بخش‌های مختلف باغ در قالب جداول صورت پذیرفته است، رویکرد موجودر در این تحقیق تأکید بر عناصر منظری باغ ایرانی می‌باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول: باغ ایرانی

1-1-معرفی کلی باغ ایرانی

1-2- تاریخچه باغ ایرانی

1-3-انواع باغ ایرانی

1-4-تأثیر اسلام در ساختار باغ ایرانی

1-5-عناصر باغ ایرانی

1-6-معماری در باغ ایرنی

فصل دوم: معرفی اثر

2-1-معرفی کلی اثر

2-2- موقعیت قرار گیری اثر

2-3-تاریخچه و وقف نامه اثر

2-4- نظام آبیاری

2-5-نظام کاشت و گیاهان

2-6-نظام معماری و فضایی

2-7- هندسه فضا

2-8- نظام حرکتی در فضا

2-9-بررسی تغییرات باغ با مطالعه عکس‌های هوایی

2-10-جمع بندی

فصل سوم: ارائه طرح مرمت و احیا

3-1- اقدامات مرمتی انجام شده

3-2- آسیب شناسی

3-3- تحلیل و ارائه راه حل مرمتی

3-4- جزییات اجرایی مرمتی

3-5- طرح احیا

3-6- نتیجه گیری

دانلود فایل

پاورپوینت جامع مکان یابی ایستگاه آتش نشانی به همراه برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی
بازدید : 251
چهارشنبه 15 بهمن 1398 زمان : 1:35

نگاهی گذرا به معماری بومی‌روستاهای مختلف مناطق ایران، حکایت از شناخت خصوصیات محیطی، به خصوص اقلیمی‌پهنه‌های متنوع ایران و چاره اندیشی هوشمندانه‌‌‌ای نیاکان ما برای استفاده‌ی هرچه بیشتر از مواهب طبیعی و مقابله با مشکلات و ناهنجاری‌های اقلیمی‌- محیطی دارد.بافت کالبدی روستاها علاو ه بر دخالت مستقیم افراد جامعه، از عوامل محیطی نیز تاثیر می‌پذیرند. خصوصیات کالبدی روستاها تحت تاثیر عوامل مرتبط با اقلیم یا طبیعت شکل می‌گیرد. عوامل اقلیمی‌نقش تعیین کننده‌‌‌ای در شکل کلی سکونتگاه روستایی دارند. از میان عوامل طبیعی، آب و هوا بعنوان عاملی موثر، شکل مسکن روستایی را تحت تاثیر خویش قرار می‌دهد. عناصری مانند باد، تابش نور و دما، بارش و رطوبت، جزء عناصری هستند که معماری و بافت روستاها نیز متناسب با آنها شکل گرفته اند.

این پاورپوینت در 34 صفحه ابتدا به بررسی دو اقلیم معتدل و مرطوب و گرم و مرطوب می‌پردازد سپس به بررسی روستای سیاهو به عنوان نمونه اقلیم گرم و مرطوب و روستای فیلبند به عنوان نمونه اقلیم معتدل و مرطوب می‌پردازد.

فایل مورد نظر قابل ویرایش می‌باشد.

دانلود فایل

پاورپوینت طرح مرمت باغ دولت آباد یزد

تعداد صفحات : 5

آمار سایت
 • کل مطالب : 59
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 169
 • بازدید کننده امروز : 170
 • باردید دیروز : 54
 • بازدید کننده دیروز : 55
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 352
 • بازدید ماه : 813
 • بازدید سال : 12915
 • بازدید کلی : 30599
 • کدهای اختصاصی